MESI D.O.O.
Portoroška 3, Plovanija
52460 Buje
OIB: 62558001595

AUTOMAT KLUB PAGANINI
Zemljoradnička ,25
52470 Umag

KLASA: UP/I-460-02/18-01/75
URBROJ: 513-07-21-01/18-3
Zagreb, 19. veljače 2018

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA-SREDIŠNJI URED
Služba za igre na sreću i zabavne igre

Temeljem članka 69. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN 87/09, 35/13 i pravilnika o priređivanju nagradnih igara NN 08/10 od 23. Sijećnja 2010.) Mesi d.o.o. Plovanija – Buje sa Automat klubom Paganini u Umagu, donosi slijedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE


Članak 1.
Društvo sa ograničenom odgovornošću MESI d.o.o., iz Plovanije – Buje, Portoroška 3 OIB 62558001595 priređuje nagradnu igru  po slijedećim pravilima.

Članak 2.
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača, te unapređenja i poboljšanja poslovanja u njegovom objektu.

Članak 3.
Nagradna igra održava se u prostoru automat kluba "Paganini" u Umagu, Zemljoradnička 25.
Nagradna igra započinje danom obijave pravila na www.paganini-umag.com , odnosno od 26.02.2018.god. i traje do 13.10.2018.god. Unutar navedenog perioda će se odvijati u 7 kola:

I kolo  -  od 26.02.2018. do 24.03.2018. ( 26.02.2018 u 08:00h do 24.03.2018 u  22:29h )
II kolo  -  od 24.03.2018. do 14.04.2018. ( 17.03.2018 u 23.30h do 14.04.2018 u 22.29h )
III kolo  -  od 14.04.2018. do 19.05.2018. ( 14.04.2018 u 23:30h do 19.05.2018 u 22:29h )
IV kolo  -   od 19.05.2018. do 23.06.2018. (19.05.2018 u 23:30h do 23.06.2018 u 22:29h )
V kolo  -  od 23.06.2018. do  14.07.2018.(23.06.2018 u 23:30h do 14.07.2018 u 22:29 h)
VI kolo -  od 14.07.2018. do  08.09.2018.(14.07.2018 u 23:30h do 08.09.2018 u 22:29h)
VII kolo – od 08.09.2018. do 13.10.2018.(08.09.2018 u 23:30h do 13.10.2018 u 22:29h)

Članak 4.
Izvlačenje će se obaviti u Automat klubu Paganini sa određenim datumima za svako kolo i početkom izvlačenja u 22:30h. U prisustvu 3 člana komisije ( I kolo 24.03.2018., II kolo 14.04.2018. , III  kolo 19.05.2018 , IV kolo 23.06.2018, V kolo 14.07.2018, VI kolo 08.09.2018 ) koji će biti izabrani na dan izvlačenja. VII kolo 13.10.2018. uz 3 člana komisije bit če prisutan i javni bilježnik.

Navedena komisija će na licu mjesta preuzeti kupone – listiće i prebaciti ih u glavni bubanj iz kojeg će se u konačnici isti i izvlačiti.
Oni kuponi koji neće biti izvučeni u I kolu nagradne igre i dalju ostaju u igri za II i III i IV i V i VI i VII  kolo. Isto vrijedi i za II , III , IV,V,VI  kolo izvlačenja.

Članak 5.
Nagrade za dodjelu:

I kolo 24.03.'18.
1.    Nagrada: Voucher 1.000,00 EURA                            7.500,00 kn ( 1,000,00 EUR )     
2.    Nagrada: Multimediski uređaj                                    1.000,00 kn ( 133,33 EUR )
3.    Nagrada: Kuhinjski uređaj                                             500,00 kn ( 66,67 EUR )
4.    Nagrada : Promo ticket                                                  225,00 kn ( 30,00 EUR )
5.    Nagrada : Pjenušac                                                          37,50 kn ( 5,00 EUR )

II kolo 14.04.'18.
1.    Nagrada: Voucher 1.000,00 EURA                               7.500,00 kn ( 1.000,00 EUR)
2.    Nagrada: Multimediski uređaj                                       1.000,00kn  ( 133,33 EUR)
3.    Nagrada: Kuhinjski uređaj                                               500,00 kn (  66,67 EUR )
4.    Nagrada : Promo ticket                                                    225,00 kn ( 30,00 EUR)
5.    Nagrada : Pjenušac                                                              37,50 kn ( 5,00 EUR)

III kolo 19.05.'18.
1.    Nagrada: Voucher 1.000,00 EURA                                7.500,00 kn ( 1.000,00 EUR)
2.    Nagrada: Multimediski uređaj                                        1.000,00kn (  133,33 EUR )
3.    Nagrada: Kuhinski uređaj                                                    500,00kn (  66,67 EUR )
4.    Nagrada: Promo ticket                                                           225,00 kn  (30,00 EUR )
5.    Nagrada : Pjenušac                                                                  37,50 kn  ( 5,00 EUR )

IV kolo 23.06.'18.
1.   Nagrada: Voucher 1.000,00 €                                            7.500,00 kn ( 1.000,00 EUR )
2.   Nagrada: Multimediski uređaj                                            1.000,00 kn( 133,33 EUR )
3.   Nagrada: Kuhinski uređaj                                                       500,00 kn ( 66,67 EUR )
4.   Nagrada : Promo ticket                                                              225,00 kn (30,00 EUR )
5.   Nagrada : Pjenušac                                                                       37,50 kn ( 5,00 EUR )

V kolo 14.07.'18.
1. Nagrada: Iphone X                                                                8.250,00 kn ( 1.100,00€ )
2. Nagrada : Multimediski uređaj                                              1.000,00 kn ( 133,33€ )
3. Nagrada: Kuhinski uređaj                                                         500,00 kn  ( 66,67€ )
4. Nagrada : Promo ticket                                                              225,00 kn (30,00€ )
5. Nagrada : Pjenušac                                                                     37,50 kn ( 5,00€ )

VI kolo 08.09.'18.
1. Nagrada: TV Smart                                                                9.000,00 kn ( 1.200,00€ )
2. Nagrada : Multimediski uređaj                                              1.000,00 kn ( 133,33€ )
3. Nagrada: Kuhinski uređaj                                                         500,00 kn  ( 66,67€ )
4. Nagrada : Promo ticket                                                              225,00 kn (30,00€ )
5. Nagrada : Pjenušac                                                                     37,50 kn ( 5,00€ )


VII kolo 13.10.'18.
1. Nagrada: Voucher 5.000,00 €                                              37.500,00 kn (5.000,00€)
2. Nagrada : Multimediski uređaj                                              1.000,00 kn ( 133,33€ )
3. Nagrada: Kuhinski uređaj                                                         500,00 kn  ( 66,67€ )
4. Nagrada : Promo ticket                                                              225,00 kn (30,00€ )
5. Nagrada : Pjenušac                                                                     37,50 kn ( 5,00€ )

Sveukupni nagradni fond iznosi  97.087,50 kn.  

Pet posto vrijednosti iz sveukupnog fonda nagrada, tj. 4.854,38 Kn, uplaćeno je Crvenom Križu na račun 2360000 – 1101396032 (dostavljamo u privitku presliku uplate).

Članak 6.
U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi posjetioci Automat kluba Paganini  koji imaju kopiju nagradnog kupona, s važećim datumom igre na kojem zaposlenik Automat kluba mora ispisati ime i prezime gosta.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Mesi d.o.o.  niti članovi njihove obitelji.
Nagrade nisu zamjenjive za  novac.

Pravo na sudjelovanje imaju svi igrači automat kluba koji u razdoblju od 23.02.2018. do 13.10.2018. kupe BUYABLE PROMO TICKET za igranje na automatima u iznosu od 200,00 kn.
Za svaki kupljeni buyable promo ticket vrijednosti 200,00 kn igrač dobiva nagradni kupon ,ili za svaku isplatu na automatima ili električnoj ruleti kuponi se dobivaju u na sljedeći način:

-od 100€ do 499 € = 1 kupon
-od 500 € do 999 € =3 kupona
-od 1000 € na dalje = 5 kupona

Kupon ostaje kod igrača, dok se druga kopija tog istog kupona ubacuje u nagradni bubanj.
Na kuponu se upisuju podaci o sudioniku – ime i prezime i adresa stanovanja.
Gosti imaju pravo sa svim kuponima sudjelovati na nagradnoj igri, mlađima od 18 godina zabranjeno je sudjelovanje na nagradnoj igri.
Maximalan broj kupona s kojim može sudjelovati je 500 kupona  po osobi u cijeloj nagradnoj igri.
Nije dozvoljeno dobivene kupone poklonit ili pisat na neku drugu osobu.

Članak 8.
U I (24.03.2018) , II (14.04.2018) , III ( 19.05.2018) , IV (23.06.2018), V (21.0.2018) i VI (08.09.2018)  kolu, izvlačenje dobitnika nagradne igre započinje u prisustvu tročlane komisije, za vrijeme koje se vodi zapisnik koji će biti ovjeren od javnog bilježnika.
U I,II , III, IV,V i VI kolu  izvlači se 50 kupona.Nakon  izvučenih i identificiranih  50 kupona izvlače se konačnih 5 kupona.Od izvučenih 5 kupona moraju biti pet različitih osoba,
te gosti sami biraju zatvorenu kuvertu s nagradama.Nedobitni izvučeni kuponi vračaju se u bubanj za sljedeće kolo.

U  VII ( 13.10.2018 ) kolu, izvlačenje dobitnika nagradne igre započinje u prisustvu tročlane komisije i javnog bilježnika, za vrijeme koje se vodi zapisnik.
Izvlači se 100 kupona. Od 100 već izvučenih i identificiranih  kupona izvlači se 5 konačnih  kupona.Gosti jedan po jedan biraju jednu od 5 zatvorenih kuverti s nagradama te se otvaraju i dodjele nagrade.Od izvučenih 5 kupona moraju biti pet različitih osoba.
Gosti moraju biti prisutni na dan izvlačenja u prostorijama automat kluba Paganini.

Članak 9.
Rok za podizanje nagrada je 30 dana od dana izvlačenja.

Članak 10.
Objava rezultata biti će vidno izvješena u prostorijama Automat kluba Paganini, te također elektroničkim medijama www.paganini-umag.com  u roku od 30 dana od dana izvlačenja dobitnika.
Mesi d.o.o. se obavezuje da će u roku od 8 dana od dodjele nagrada Ministarstvu financija dostaviti podatke o dobitnicima nagrada.Pravilinik nagradne igre bit će obijavljen na internet stranici.

Članak 11.
Priređivač može nagradnu igru privremeno obustaviti ili u cijelosti prekinuti u slučaju više sile, uz odobrenje Ministarstva financija.

Članak 12.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici prihvaćaju prava i obveze iz ovih pravila.
U slučaju mogućeg spora nadležan je Sud u Bujama.

Članak 13.
Ova pravila počinju vrijediti danom početka nagradne igre i vrijede do objave završetka.

Mesi  d.o.o.
Automat klub Paganini Umag
Tota Davor                                                                                                              

MESI D.O.O.
Portoroška 3, Plovanija
52460 Buje
OIB: 62558001595

MESI D.O.O.
Portoroška 3, Plovanija
52460 Buje
OIB: 62558001595

AUTOMAT KLUB MOZART
Trgovačka, 3
52470 Umag

KLASA: UP/I-460-02/18-01/74
URBROJ: 513-07-21-01/18-3
Zagreb, 13.veljače 2018.  

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA-SREDIŠNJI URED
Služba za igre na sreću i zabavne igreTemeljem članka 69. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN 87/09, 35/13 i pravilnika o priređivanju nagradnih igara NN 08/10 od 23. Sijećnja 2010.) Mesi d.o.o. Plovanija – Buje sa Automat klubom Mozart u Umagu, donosi slijedeća:


PRAVILA NAGRADNE IGRE

Članak 1.
Društvo sa ograničenom odgovornošću MESI d.o.o., iz Plovanije – Buje, Portoroška 3 OIB 62558001595 priređuje nagradnu igru  po slijedećim pravilima.

Članak 2.
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača, te unaprijeđenja i poboljšanja poslovanja u njegovom objektu.

Članak 3.
Nagradna igra održava se u prostoru automat kluba "Mozart" u Umagu, Trgovačka 3.
Nagradna igra započinje danom objave pravila u prostorijama kluba i na stranici www.paganini-umag.com, odnosno od 26.02.2018.god. i traje do 15.06.2018.god. Unutar navedenog perioda će se odvijati u 3 kola:

I kolo  -  od 26.02.2018. do 23.03.2018. ( 26.02.2018 u 07:00h do 23.03.2018 u  22:29h )
II kolo  -  od 23.03.2018. do 27.04.2018. ( 23.03.2018 u 23.30h do 27.04.2018 u 22.29h )
III kolo  -  od 27.04.2018. do 15.06.2018. ( 27.04.2018 u 23:30h do 15.06.2018 u 22:29h )

Članak 4.
Izvlačenje će se obaviti u Automat klubu Mozart sa određenim datumima za svako kolo i početkom izvlačenja u 22:30h. U prisustvu 3 člana komisije ( I kolo 23.03.2018., II kolo 27.04.2018. i III. Kolo 15.06.2018. ) koji će biti izabrani na dan izvlačenja.
Navedena komisija će na licu mjesta preuzeti kupone – listiće i prebaciti ih u glavni bubanj iz kojeg će se u konačnici isti i izvlačiti.
Oni kuponi koji neće biti izvučeni u I. kolu nagradne igre i dalju ostaju u igri za II. i III.  kolo. Isto vrijedi i za II.  kolo izvlačenja.

Članak 5.
Nagrade za dodjelu:

I kolo 23.03.'18.
1.    Nagrada: Voucher 2.000,00 KUNA                                         2.000,00 kn      
2.    Nagrada: Večera u restoran za dvoje u vrijednosti 400 KUNA       400,00 kn                           
3.    Nagrada: Promo ticket u vrijednosti 200,00 KUNA                      200,00 kn
 
II kolo 27.04.'18.
1.    Nagrada: Voucher 3.000,00 KUNA                                                                                       3.000,00 kn  
2.    Nagrada: Poklon bon u vrijednosti od 600,00 KUNA u wellness-u „Spa Vita” Hotel sol Garden Istra        600, 00kn
3.    Nagrada: Promo ticket u vrijednosti 300,00 KUNA                                                                     300,00 kn

III kolo 15.06.'18.
1.    Nagrada: Krstarenje u vrijednosti 10.000,00 KUNA                                                                10.000,00 kn
2.    Nagrada: Poklon bon u vrijednosti od 1000,00 KUNA u trgovini elektrotehnikom Tehno pro d.o.o       1000,00 kn   
3.    Nagrada:Promo ticket u vrijednosti 500,00 KUNA                                                                       500,00kn
                    
Sveukupni nagradni fond iznosi  18 000,00 kn.  

Pet posto vrijednosti iz sveukupnog fonda nagrada, tj. 900,00 Kn, uplaćeno je Crvenom Križu na račun 2360000 – 1101396032 (dostavljamo u privitku presliku uplate).

Članak 6.
U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi posjetioci Automat kluba Mozart  koji imaju kopiju nagradnog kupona, s važećim datumom igre na kojem zaposlenik Automat kluba mora ispisati ime i prezime gosta.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Mesi d.o.o.  niti članovi njihove obitelji.
Nagrade nisu zamjenjive za  novac.

Pravo na sudjelovanje imaju svi igrači automat kluba koji u razdoblju od 26.02.2018. do 15.06.2018. kupe BUYABLE PROMO TICKET za igranje na automatima u iznosu od 100,00 kn.
Za svaki kupljeni buyable promo ticket vrijednosti 100,00 kn igrač dobiva nagradni kupon ,ili        za svaku isplatu na automatima ili električnoj ruleti kuponi se dobivaju u na sljedeći način:
od 500,00 kn do 999,99 kn = 1 kupon
od 1000,00 kn  do 4999,99 kn =3 kupona
od 5000,00 kn na dalje = 5 kupona
Kupon ostaje kod igrača, dok se druga kopija tog istog kupona ubacuje u nagradni bubanj.
Na kuponu se upisuju podaci o sudioniku – ime i prezime i adresa stanovanja.
Gosti imaju pravo sa svim kuponima sudjelovati na nagradnoj igri, mlađima od 18 godina zabranjeno je sudjelovanje na nagradnoj igri.
Maximalan broj kupona s kojim može sudjelovati je 200 kupona  po osobi u cijeloj nagradnoj igri.
Nije dozvoljeno dobivene kupone poklonit ili pisat na neku drugu osobu.

Članak 8.
U I (23.03.2018) , II (27.04.2018)  i  III ( 15.06.2018) kolu, izvlačenje dobitnika nagradne igre započinje u prisustvu tročlane komisije, za vrijeme koje se vodi zapisnik.
U I i II kolu  izvlači se 20 kupona.Nakon  izvučenih i identificiranih  20 kupona izvlače se konačnih 3 kupona. Od izvučenih 3 kupona moraju biti tri različite osobe, te gosti sami biraju zatvorenu kuvertu s nagradama. Nedobitni izvučeni kuponi vračaju se u bubanj za sljedeće kolo.

U  III ( 15.06.2018 ) kolu, izvlačenje dobitnika nagradne igre započinje u prisustvu tročlane komisije, za vrijeme kojeg se vodi zapisnik.
Izvlači se 50 kupona. Od 50 već izvučenih i identificiranih  kupona izvlače se 3 konačna  kupona. Gosti jedan po jedan biraju jednu od 3 zatvorene kuverte s nagradama te se otvaraju i dodjele nagrade. Od izvučenih 3 kupona moraju biti tri različite osobe.
Gosti moraju biti prisutni na dan izvlačenja u prostorijama automat kluba Mozart.

Članak 9.
Rok za podizanje nagrada je 30 dana od dana izvlačenja.

Članak 10.
Objava rezultata biti će vidno izvješena u prostorijama Automat kluba Mozart te također vidljiva putem elektroničkih medija na internet stranici www.paganini-umag.com u roku od 30 dana od dana izvlačenja dobitnika.
Mesi d.o.o. se obavezuje da će u roku od 8 dana od dodjele nagrada Ministarstvu financija dostaviti podatke o dobitnicima nagrada. Pravilnik nagradne igre bit će objavljen u prostorijama kluba.

Članak 11.
Priređivač može nagradnu igru privremeno obustaviti ili u cijelosti prekinuti u slučaju više sile, uz odobrenje Ministarstva financija.

Članak 12.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici prihvaćaju prava i obveze iz ovih pravila.
U slučaju mogućeg spora nadležan je Sud u Bujama.

Članak 13.
Ova pravila počinju vrijediti danom početka nagradne igre i vrijede do objave završetka.

Mesi  d.o.o.
Automat klub Mozart Umag
Tota Davor

MESI D.O.O.
Portoroška 3, Plovanija
52460 Buje
OIB: 62558001595

AUTOMAT KLUB EQUITO
Šetalište V.Gortana 36
52470 Umag

KLASA: UP/I-460-02/18-01/73
URBROJ: 513-07-21-01/18-3
Zagreb, 13. veljače 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA-SREDIŠNJI URED
Služba za igre na sreću i zabavne igre

Temeljem članka 69. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN 87/09, 35/13 i pravilnika o priređivanju nagradnih igara NN 08/10 od 23. Sijećnja 2010.) Mesi d.o.o. Plovanija – Buje sa Automat klubom Equito u Umagu, donosi slijedeće:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Članak 1.
Društvo sa ograničenom odgovornošću MESI d.o.o., iz Plovanije – Buje, Portoroška 3 OIB 62558001595 priređuje nagradnu igru  po slijedećim pravilima.

Članak 2.
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača, te unapređenja i poboljšanja poslovanja u njegovom objektu.

Članak 3.
Nagradna igra održava se u prostoru automat kluba "Equito" u Umagu, Šet.Vladimira Gortana 36.
Nagradna igra započinje dana 26.02.2018.god. i traje do 1.6.2018.god. Unutar navedenog perioda će se odvijati u 3 kola:
I kolo: 26.1.2018. do 16.3.2018 (26.1.2018. u 8.00h do 16.3.2018. u 21:59h)
II kolo: 16.3.2018. do 20.4.2018. (16.3.2018. u 23.30h do 20.4.2018. u 21:59h)
III kolo: 20.4.2018. do 1.6.2018. (20.4.2018.u 23:30h do 1.6.2018. u 21:59h)

Članak 4.
Izvlačenje će se odvijati u Automat klubu Equito sa određenim datumima za svako kolo i početkom izvlačenja u 22:00h. U prisustvu 3 člana komisije ( I kolo 16.03.2018., II kolo 20.04.2018. , III  kolo 1.06.2018 ) koji će biti izabrani na dan izvlačenja. Navedena komisija će na licu mjesta preuzeti kupone – listiće i prebaciti ih u glavni bubanj iz kojeg će se u konačnici isti i izvlačiti.
Oni kuponi koji neće biti izvučeni u I kolu nagradne igre i dalju ostaju u igri za II i III kolo. Isto vrijedi i za II i III kolo izvlačenja.

Članak 5.
Nagrade za dodjelu:

I kolo 16.03.'18.

1.    Nagrada: Voucher 2.000,00kn                          2.000,00kn
2.    Nagrada: Večera u restoranu za dvije osobe         400,00 kn
3.    Nagrada: Promocijski listić                                  200,00kn

II kolo 20.04.'18.

1.    Nagrada: Voucher 3.000,00kn                          3.000,00 kn  
2.    Nagrada: Večera u restoranu za dvije osobe          400,00kn  
3.    Nagrada: Promocijski listić                                 200,00 kn

III kolo 1.06.'18.

1.    Nagrada: Voucher 10.000,00kn                        10.000,00 kn  
2.    Nagrada: Večera u restoranu za dvije osobe            400,00kn
3.    Nagrada: Promocijski listić                                    200,00kn

Sveukupni fond nagrada iznosi 16.800,00kn.

Pet posto vrijednosti iz sveukupnog fonda nagrada tj.840,00kn uplaćeno je Crvenom Križu na račun 2360000 – 1101396032 (dostavljamo u privitku presliku uplate).

Članak 6.
U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi posjetioci Automat kluba Equito  koji imaju kopiju nagradnog kupona, s važećim datumom igre na kojem zaposlenik Automat kluba mora ispisati ime i prezime gosta.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Mesi d.o.o.  niti članovi njihove obitelji.
Nagrade nisu zamjenjive za  novac.

Pravo na sudjelovanje imaju svi igrači automat kluba koji u razdoblju od 26.02.2018. do 1.6.2018. kupe PLAYABLE  TICKET za igranje na automatima u iznosu od 100,00 kn.
Za svaki kupljeni playble ticket vrijednosti 100,00 kn igrač dobiva nagradni kupon ,ili  za svaku isplatu na automatima ili električnoj ruleti kuponi se dobivaju u na sljedeći način:
od 500,00 kn do 999,00 kn = 1 kupon
od 1.000,00 kn do 4.999,00 kn =3 kupona
od 5000,00 kn na dalje = 5 kupona
Kupon ostaje kod igrača, dok se druga kopija tog istog kupona ubacuje u nagradni bubanj.
Na kuponu se upisuju podaci o sudioniku – ime i prezime i adresa stanovanja.
Gosti imaju pravo sa svim kuponima sudjelovati na nagradnoj igri, mlađima od 18 godina zabranjeno je sudjelovanje na nagradnoj igri.
Maximalan broj kupona s kojim može sudjelovati je 200 kupona  po osobi u cijeloj nagradnoj igri.
Nije dozvoljeno dobivene kupone poklonit ili pisat na neku drugu osobu.

Članak 8.
U I (16.03.2018) , II (20.04.2018) , III ( 1.06.2018) kolu, izvlačenje dobitnika nagradne igre započinje u prisustvu tročlane komisije. U I.,II. I III. Kolu izvlaći se 20 kupona.
Nakon  izvučenih i identificiranih  20 kupona izvlače se konačna 3 kupona.Od izvučena 3 kupona mora biti tri različite osobe,te gosti sami biraju zatvorenu kuvertu s nagradama. Nedobitni izvučeni kuponi vračaju se u bubanj za sljedeće kolo.

Gosti moraju biti prisutni na dan izvlačenja u prostorijama Automat Kluba Equito.

Članak 9.
Rok za podizanje nagrada je 30 dana od dana izvlačenja.
Objava rezultata biti će vidno izvješena u prostorijama Automat kluba Equito, te također elektroničkim medijama www.paganini-umag.com  u roku od 30 dana od dana izvlačenja dobitnika.
Mesi d.o.o. se obavezuje da će u roku od 8 dana od dodjele nagrada Ministarstvu financija dostaviti podatke o dobitnicima nagrada.
Pravilinik nagradne igre bit će obijavljen na internet stranici.

Članak 11.
Priređivač može nagradnu igru privremeno obustaviti ili u cijelosti prekinuti u slučaju više sile, uz odobrenje Ministarstva financija.

Članak 12.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici prihvaćaju prava i obveze iz ovih pravila.
U slučaju mogućeg spora nadležan je Sud u Bujama.

Članak 13.
Ova pravila počinju vrijediti danom početka nagradne igre i vrijede do objave završetka.

Mesi  d.o.o.
Automat klub Equito Umag
Tota Davor